Výroční zpráva 2022

29.06.2023

· Úvod

Charitativní kočičí spolek Kryšpín, z.s. vznikl v době covidové, aby udělal svět o chlup lepším. O kočičí chlup! Do spolkového rejstříku byl zapsán 21. 1. 2021 a k 12. 12. 2022 pomohl kočičím útulkům částkou 1.547.645 Kč.

I nadále je hlavním cílem spolku podpora ověřených, a především jihomoravských, soukromých útulků, které pomáhají kočkám v nouzi (pomoc a podpora zvířatům v nouzi, prostřednictvím útulků pro kočky). Jedná se převážně o pomoc a podporu finanční, ale taky poradenskou v oblasti PR, marketingu a fundraisingu, a v neposlední řadě se spolek věnuje také osvětě v oblasti péče o kočky bez domova a prevence přemnožení, kterou jsou kastrace.

K podpoře byly vybrány útulky registrované u KVS, kočičí nebo z větší části kočičí, převážně z jižní Moravy, transparentně hospodařící a aktivně komunikující a pomáhající, minimálně rok fungující. Jižní Morava je preferována z toho důvodu, že spolek vznikl v Brně, tak aby měl útulky v dojezdové vzdálenosti a mohl jezdit na návštěvy "kontroly". Všechny útulky jsou tak ověřené nejen časem, ale i osobní každoroční návštěvou předsedkyně spolku.

V roce 2022 byly podporovány z Jihomoravského kraje Útulek Tibet, Opuštěné kočičí tlapky, Azyl Jiřina Skoumalová a Depozitum Jana, LuckyCats, Kočičí azyl Znojemsko a Kočky u Katky, ze Zlínského kraje Kočičí depozitum Flíček a jediným severomoravským je Azyl Gaia z Olomouckého kraje, který místo sebe nominovaly hned na začátku činnosti spolku jihomoravské Kočky SOS Hodonín. Na sklonku roku byla po vzájemné domluvě ukončena spolupráce s LuckyCats a na schůzi spolku bylo domluveno, že místo tohoto útulku bude v roce 2023 při dělení sbírky vždy jednorázově podpořena tzv. divoká karta; tedy vždy jiný moravský útulek, aby spolek pomohl více útulkům a kočkám, alespoň jednorázově.

· Fundraising

Hlavním fundraisingovým nástrojem byla i v roce 2022 veřejná sbírka, která byla po založení transparentního účtu u Fio banky, který je bez poplatků, číslo 2501927911/2010 povolena od 13. 2. 2021. Přestože se k veřejné sbírce nevztahuje povinnost mít účet transparentní, spolek se rozhodl jej transparentní mít, aby se každý kdykoli mohl přesvědčit, že vše, co je do sbírky přijato, je rozdělenou mezi podporované útulky. Do koruny!

Původně bylo v plánu rozdělovat peníze poměrně podle počtu koček v péči 2x ročně: 8. 8. na Mezinárodní den koček a 12. 12., aby kočky v útulcích měly hezčí Vánoce. Během roku 2022 jsme se vzhledem k velké inflaci a tím zvyšování nákladů útulků na provoz, rozhodli poslat peníze i 25. 10. 2022 na Mezinárodní den zvířat.

Útulkům jsou finanční prostředky na základě darovací smlouvy posílány na transparentní účty, kde je vidět, jak s nimi bylo naloženo. Útulky využití peněz dokladují na svých sociálních sítích fotodokumentací a spolek pak následně také u sebe na sociálních sítích, mj. v samostatném fotoalbu na Facebooku, kde je možné zpětně vše zpětně dohledat. Namátkově je využití peněz obdarovanými útulky kontrolováno taky Krajským úřadem Jihomoravského kraje, který sbírku povolil a hlídá její čerpání. Každý rok také podáváme daňové přiznání Finančnímu úřadu pro Brno I. Kryšpín je tedy pod čtyřnásobnou kontrolou.

Do veřejné sbírky jsme v roce 2022 získali i vyšší finanční dary. Naší mecenáškou a čestnou členkou Kryšpínova klubu kočičích mecenášů se stala paní Margit a stejnou částku jako ona poslala i další dárkyně, která si přeje zůstat v anonymitě – obě darovaly shodně 40.000 Kč. Taky jsme obdrželi jeden firemní dar – RedCat poslali 8.500 Kč. Firemní dary jsou bohužel stále spíš výjimkou a Kryšpína podporují především individuální dárci.

Kromě veřejné sbírky je spolek registrován i u GIVTu a na Darujme.cz. Zveřejnili jsme svou výzvu, že hledáme 834 pravidelných dárců stokoruny měsíčně, abychom pro stovky koček, kterým pomáháme, sehnali pravidelně milión ročně, a založili jsme Kryšpínův klub kočičích mecenášů, do kterého zveme všechny pravidelné dárce.

Provozujeme e-shop a 100 % jeho zisku posíláme do sbírky a následně do útulků. V roce 2022 jsme do něj doplnili Kryšpínům charitativní antikvariát, kde prodáváme knížky z druhé ruky, jako další zdroj financí pro podporované útulky.

Dalším osvědčeným způsobem získávání finančních prostředků pro neziskové organizace je pořádání on-line charitativních aukcí. Ty mají nejen přínos finanční, ale i ekologický, neboť se díky nim najde nové využití pro věci, které už se někomu nehodí. Aukci jsme v roce 2022 uspořádali celkem pětkrát a do skupiny Kryšpínovi pomocníci k nim přidali on-line hadrárnu "kup hned".

Pořádali jsme aukce pravidelné, ve kterých jsme prodávali darované věci a výtěžek putoval do naší sbírky, tak opět jednu velmi speciální, ve které dražíme háčkované kočky v životní velikosti přímo pro jednotlivé útulky. V roce 2022 byly duhové a vydražily se za neuvěřitelných 64.600 Kč, peníze byly výherci posílány přímo útulkům na transparentní účty.

V roce 2022 nám byl k aukci věnován taky krásný obraz se čtyřmi kočkami se svítícíma očima, který jsme vydražili za 7 500 Kč.

Také sběrací pokladničky jsme v roce 2022 využili. Kromě Dne koček s Kryšpínem byly umístěny i na festivalu malých pivovarů na stánku Pivovar Duck & Dog, v kavárně Café In The Ghetto a v restauraci Vegalité. Na Facebooku jsme zorganizovali dvě sbírkové události: Kryšpín slaví 1. narozeniny a Oslavím Mezinárodní den domácích mazlíčků pomocí kočkám bez domova. Největší fundraisingovou akcí byl stejně jako v loňském roce Den koček s Kryšpínem a o tom v samostatné kapitole Akce spolku.

· Prezentace v médiích a osvěta

I v rámci osvěty jsme se v roce 2022 činili. Hlavními tématy jsou pro nás kastrace jako jediný humánní způsob zabránění utrpení tisíců koček a koťat a taky prezentace činnosti soukromých útulků.

Na začátku roku věnoval velký článek činnosti Kryšpína a útulků deník Právo, o naší mecenášce Margit napsal deník Blesk a v časopise Naše kočky vyšelvelký článek o tom, kterak jsme kočku z útulku dostali na titulní stránku známého brněnského gastronomického průvodce GOURMET BRNO.

Kauze vyhozených koťat v Hovoranech se věnoval například Deník Rovnost i Česká televize, která taky navštívila náš Den koček s Kryšpínem a natočila z něj přímý vstup do zpráv.

Během roku 2022 jsme vydali a médiím rozeslali 6 tiskových zpráv.

V rámci osvěty jsme v roce 2022 taky natočili dvacetiminutový dokument (22 minut 31 vteřin) o tom, jak to chodí v kočičích útulcích. Místem natáčení se nám stal Útulek Tibet, který je z těch, které podporujeme, nejdéle fungující, a natáčela s námi provozovatelka útulku Alžběta Blašková a fotografka a výtvarnice Kateřina Dubovcová. Kromě informací o tom, jak fungují soukromé útulky, jsme zmínili také FIV a FeLV nebo potřebu adopcí. Dokument je k vidění na našem kanálu You Tube. Katka s námi navštívila taky útulek Kočky u Katky, kde pořídila fotoreportáž.

Na Facebooku jsme 29. dubna dosáhli 1000 sledujících.

· Osobní prověření útulků

S jarem jsme vyrazili na Tour De Kryšpín 2022, jak jsme nazvali naši jízdu po devíti Kryšpínem podporovaných soukromých kočičích útulcích. Ve všech útulcích jsme byli mile přijati, zjistili jsme, jak je o kočičky postaráno a popovídali jsme si s provozovateli o vzájemné spolupráci.

Oproti loňskému roku jezdila naše předsedkyně sama, bez auta a fotografky. Na cestách strávila 50,02 hodin a vlaky a autobusy ujela 1189,2 km.

Z návštěv jsme vždy pořídili fotodokumentaci, aby i dárci viděli, jak to v útulcích vypadá. Ve všech útulcích, které jsme navštívili, je o kočky postaráno skvěle, což nás potěšilo. Smutné bylo vidět kočičky nemocné a taky to, kolik krásných zdravých je v útulcích místo toho, aby se válely u někoho doma.

· Akce spolku

V roce 2022 bylo zrealizováno 9 charitativních akcí. Dvě z nich byly on-line a to oslavy Kryšpínových narozenin a Mezinárodního dne domácích mazlíčků. Na jaře proběhl Benefiční koncert pro Kryšpína, který uspořádaly dvě Kryšpínovy fanynky, a Kryšpín cup IV. v nohejbale, který pro změnu pořádají dva jeho fanoušci. V květnu proběhla taky výstava Kryšpínovy kočky v Alfa pasáži, která představila velkoformátové fotky koček z útulků a náš spolek.

Následoval srpnový Den koček s Kryšpínem 2022, kterým jsme v Brně už po druhé oslavili Mezinárodní den koček. Na akci proběhl charitativní bazárek věcí člověčích i kočičích ve prospěch desíti útulků, návštěvníci si prohlédli výstavu fotek z útulků a vyslechli přednášku Bětky Blaškové z Útulku Tibet, které za dobu působení azylu prošla rukama více než tisícovka koček. Kromě "Kryšpínových útulků" byly pozvány i útulky Brněnský Max a Uvrněné kočičí lásky, které v našem regionu pomáhají. Akce zaznamenala velký úspěch a pro kočky v nouzi jsme na ni získali 210.960 Kč. Jednotlivé útulky na svých stáncích utržili celkem 164.166 Kč a tyto peníze si vložili na své transparentní účty. My jsme na stánku utržili krásných 33.630 Kč, v kasičkách veřejné sbírky bylo 13.164 Kč. Obě částky jsme vložili na transparentní účet Kryšpínovy veřejné sbírky a staly se základem jejího 4. kola.

Na podzim jsme se zúčastnili akce Běhejme a podporujme útulky, kde jsme zastoupili kočičí útulky a moc děkujeme panu Sokolíkovi za pozvání, a již po druhé jsme zrealizovali Kočičí týden v Café In The Ghetto, kde bylo připraveno speciální kočičí menu.

V pátek 25. listopadu začaly Brněnské Vánoce, na kterých probíhal projekt Daruj Kelímek, kterého jsme byli součástí. Protože ale ukončení projektu nastalo až v roce 2023, více o něm najdete ve Výroční zprávě 2023.

· Zrealizovaná finanční pomoc

*Historicky třetí dělení peněz z naší veřejné sbírky na transparentním účtu číslo 2501927911/2010 proběhlo 8. 8. 2022 a poměrně dle počtu koček v péči bylo mezi 9 útulků rozděleno 426.777 Kč.

*Historicky čtvrté dělení peněz z naší veřejné sbírky na transparentním účtu číslo 2501927911/2010 proběhlo vzhledem k velmi špatné finanční situaci útulků mimořádně už 4. 10. 2022, kdy se slaví Mezinárodní den zvířat, a poměrně dle počtu koček v péči bylo mezi 9 útulků rozděleno 153.335 .

*Historicky páté dělení peněz z naší veřejné sbírky na transparentním účtu číslo 2501927911/2010 proběhlo již tradičně 12. 12. 2022 a poměrně dle počtu koček v péči bylo mezi 9 útulků rozděleno 235.799 .

*Z veřejné sbírky jsme tedy do útulků v roce 2022 poslali celkem 815.911 Kč.

*K tomu si odnesly 164.166 Kč z velkého bazárku Den koček s Kryšpínem 2022, vydražily jsme pro ně fotoobrazy z výstavy za 8.700 Kč a proběhla opět i speciální aukce originálních háčkovaných koček, které tentokrát byly duhové a vydražily se za 64.600 Kč.

*Na bazárku a v aukcích háčkovaných koček nárazově podporujeme i další útulky, které nepatří do našeho projektu stabilně, ale taky pomáhají na Moravě a pomoc si zaslouží. Celkem jsme tedy v roce 2022 pomohli třinácti útulkům částkou 1.061.377,01 Kč.

*Ve chvíli zpracování této závěrečné zprávy jsme útulky podpořili v roce 2023 se sbírky již 2x (27. 1. částkou 233.159,22 Kč a 1. 4. 2023 288.888 Kč), k tomu proběhly 2 aukce fotoobrazů (za celkem 8.000 Kč), takže za 2 a půl roku fungování spolku je zatím naše finanční pomoc 2.077.692,22 Kč.

· Rok 2022 v datech

19. 1. TZ: Nebýt dobrých lidí a dobrovolníků, ocitnou se tisíce koček bez pomoci. Kryšpín pomohl první rok své existence těm jihomoravským půlmiliónem korun.

21. 1. Kryšpín slaví 1. narozeniny (7.843 Kč)

10. 2. 4. členská schůze

28. 2. - 8. 3. 1. aukce 25.972,45 Kč

19. 3. Benefiční koncert pro Kryšpína (7.000 Kč)

1. 4. Tour De Kryšpín 2022 – Opuštěné kočičí tlapky

12. 4. TZ: Kryšpínovy kočičí mámy

17. 4. Tour De Kryšpín 2022 – Útulek Tibet

21. 4. TZ: Kočičí mámy zachraňují ve svých přeplněných útulcích tisíce koček bez domova

24. 4. Tour De Kryšpín 2022 – LuckyCats

28. 4. – 8. 5. 2. aukce 7.500 Kč

29. 4. 1000 sledujících na Facebooku

7. 5. Tour De Kryšpín 2022 – Azyl Jiřina Skoumalová

15.-29.5. výstava Kryšpínovy kočky v Alfa pasáži

22. 5. Tour De Kryšpín 2022 – Kočky u Katky

28. 5. Kryšpín cup IV. (4.400 Kč)

1. – 8. 6. 3. aukce 34.105 Kč

11. 6. Tour De Kryšpín 2022 – Depozitum Jana

19. 6. Tour De Kryšpín 2022 – Kočičí depozitum Flíček

4. 7. Tour De Kryšpín 2022 – Azyl Gaia

23. 7. Tour De Kryšpín 2022 – Kočičí azyl Znojemsko

3. 8. TZ: Den koček s Kryšpínem potěší milovníky koček i bazárků a pomůže stovkám koček v 11 útulcích

8. 8. 3. etapa sbírky (426 777,00 Kč)

13. 8. Den koček s Kryšpínem (210.960 Kč)

11. 9. Běhejme a pomáhejme útulkům s Akinu (stánek 6.437 Kč, dar 12.00 Kč)

12. – 21. 9. 4. aukce 6.210 Kč

3.-7. 10. Kočičí týden v Café In The Ghetto (3.508 Kč)

6. 10. TZ: Z kočky bez domova kočičí modelkou

4. 10. 4. etapa sbírky (153 335,00 Kč)

25. 10. Oslavím Mezinárodní den domácích mazlíčků pomocí kočkám bez domova (35.834 Kč)

1. - 11. 11. 5. aukce 500 Kč za kalendář

11. 11. 2. aukce pod stromeček (64.600 Kč)

22. 11. TZ: Letošní Brněnské Vánoce pomůžou stovkám opuštěných jihomoravských koček

10. 12. 5. členská schůze

12. 12. 5. etapa sbírky (235 799,00 Kč)

25.11.-6.1. Daruj kelímek

28. 11. – 8. 12. 6. aukce 51.720 Kč

31. 12. Stav účtu veřejné sbírky 67.777 Kč

Veřejná sbírka celkem: 1. 1. – 31. 12.2022: 839 744 Kč

· Rok 2022 v číslech

*V roce 2022 nás podpořilo celkem 362 dárců, z toho přes Darujme.cz 48.

*Do roku 2023 jsme vstoupili se 206 pravidelnými dárci – 32.001 měsíčně, 384.012 ročně.

*Uspořádali jsme 6 aukcí a 2+7 charitativních akcí.

*Navštívili jsme všechny útulky, které podporujeme, na cestách strávila naše předsedkyně 50,02 hodin a vlaky a autobusy ujela 1189,2 kilometrů.

*K 9. 9. 2022 pečovaly "naše" útulky o 913 koček v nouzi.

Útulkům jsme v roce 2022 přilepšili částkou 1.061.377,01 Kč a k 12. 12. 2022 jsme mohli oznámit, že naše celková výše podpory za necelé dva roky existence přesáhla milion a půl.