Potvrzení o daru

Pokud jste na této stránce, znamená to, že jste nám buď poslali finanční dar, nebo se na to chystáte. My jej celý pošleme kočkám bez domova! Děkujeme!

Ke každému finančnímu daru, který přijde na transparentní účet číslo 2501927911/2010 naší veřejné sbírky vám rádi vystavíme potvrzení o daru, abyste si mohli snížit základ daně.

Darem se rozumí zaslání finanční částky do veřejné sbírky buď přímo, prostřednictvím QR kódu nebo přes Darujme.cz. V prvních dvou případech vám pošleme potvrzení my - pro jeho vystavení nám prosím na e-mail ucetni-kryspin@email.cz pošlete své jméno, příjmení, trvalé bydliště a datum narození. V případě darování přes Darujme.cz vám bude v lednu vygenerováno potvrzení automaticky.

Darem se nerozumí nákup v aukcích, na bazárcích či v e-shopu, neboť zde je protihodnotou zboží a jedná se tedy o nákup, nikoli o dar. Jedinou výjimkou je zakoupení darovacího certifikátu, ke kterému vám rádi potvrzení o daru vystavíme v případě, že budou dodrženy podmínky výše.

Jste-li právnická osoba, můžeme vystavit potvrzení o daru nebo sepsat darovací smlouvu. Možné je také darovat nám své služby či výrobky. Uvítáme třeba tisky či výrobu zboží do e-shopu nebo pomoc v oblasti propagace, tvorby webu, fotografických či grafických služeb.

FYZICKÉ OSOBY

(podle § 15 odst. 5 zákona o dani z příjmu)

Od základu daně mohou fyzické osoby (včetně zaměstnanců) odečíst hodnotu darů, pokud úhrnná hodnota darů ve zdaňovacím období (kalendářní rok) přesáhne 2 % ze základu daně anebo činí alespoň 1000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 15 % ze základu daně.
Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) uplatňují odpočet darů z daní přímo ve svém daňovém přiznání.
Zaměstnanci, kteří si podávají vlastní daňové přiznání, uplatní odpočet obdobně jako OSVČ - tedy ve svém daňovém přiznání.
Zaměstnanci, jimž daňové vyrovnání zpracovává zaměstnavatel, předkládají potvrzení o poskytnutí daru své mzdové účtárně jednou ročně, nejpozději do poloviny února, a to za celý předchozí rok. Snížení daňového základu se následně projeví v rámci daňového vyrovnání ve vyšší březnové výplatě.

PRÁVNICKÉ OSOBY

(podle § 20 odst. 8 zákona o dani z příjmu)Od základu daně mohou právnické osoby odečíst hodnotu darů, pokud hodnota daru činí alespoň 2000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 10 % z již sníženého základu daně. Tento odpočet nemohou uplatnit poplatníci, kteří nejsou založeni nebo zřízeni za účelem podnikání.
Pro daňové účely musí jít tedy minimálně o dar ve výši alespoň 2000 Kč. Charitativní kočičí spolek Kryšpín je osvobozen od daně darovací. Veškeré dary, které spolek získá, jsou tedy využity v plné výši. Podrobnější informace naleznete v Zákoně o dani z příjmů č. 586/1992 Sb.