Přihláška

Charitativní kočičí spolek Kryšpín, z.s.

(*) Certifikát vám zašleme na výše uvedenou adresu po připsání platby na transparentní účet. Děkujeme.


Nakládání s osobními údaji

Organizace Charitativní kočičí spolek Kryšpín z. s. zastoupený Lenkou Němcovou, předsedkyní, email: spolek-kryspin@email.cz (dále jen "Správce") spravuje ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 vaše následující osobní údaje:

  • jméno, příjmení
  • datum narození
  • e-mail
  • adresu (v některých případech)

a to za účelem zasílání informací o činnosti a aktivitách spolku a zaslání certifikátu člena Kryšpínova klubu kočičích přátel.

Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem osobních údajů, případně dalším poskytovatelem zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.

Od Správce lze kdykoliv požadovat opravu, aktualizaci nebo odstranění svých osobních údajů. Osobní údaje jsou zabezpečeny a přístup k nim má pouze oprávněný Správce osobních údajů.

V případě pochybností o dodržování povinnost Správce souvisejících se zpracováním mých osobních údajů jsem oprávněn podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 (www.uoou.cz).